Disclaimer

Business Models Inc. BV is geregistreerd in het handelregister bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 50321323. De diensten van Business Models Inc. BV worden aangeboden onder algemene voorwaarden, waarin bepalingen met betrekking tot onze aansprakelijkheid zijn opgenomen. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, Nederland.

Het materiaal op deze website is © 2011 Business Models Inc. BV. De publicatie, het kopiëren van gehele of gedeeltelijke onderdelen ervan, of het op een andere manier beschikbaar stellen van de informatie op de Business Models Inc. BV website is verboden. Fotografie: CC BY-SA Sebastiaan ter Burg.

Business Models Inc. BV neemt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie vervat in onze communicatie, noch voor enige vertraging van de ontvangst daarvan.