Aanpak

A new business model for consultancy

Combinatie van Business & Design

In deze snel veranderende wereld hebben CEO’s, managers en ondernemers behoefte aan nieuwe tools en vaardigheden om hun organisaties voor te bereiden op de toekomst. Om complexe vraagstukken begrijpelijk te maken voor iedereen, moeten zij gaan denken als designers en visuele tools en design thinking technieken gaan gebruiken. Onze consultants hebben een achtergrond in business en design.

Verfrissende en energieke workshops

Wij helpen je om vanuit een ander perspectief naar je business (model) te kijken. Ons strategiewerk bestaat uit het geven van verfrissende, energieke workshops aan jou en je team, waarbij gebruik wordt gemaakt van visuele tools. De workshops helpen je met het creëren van een gemeenschappelijke taal en een heldere visie op de toekomst. Daarnaast ontwerpen we gezamenlijk nieuwe business modellen, testen we deze en zetten we de eerste stappen tot implementatie. We schrijven geen rapporten.

Busines Model Canvas en andere visuele tools

Onze systematische methode van het BEGRIJPEN-INNOVEREN-VALIDEREN-IMPLEMENTEREN van je business model, begint met het Business Model Canvas. Het bevat ook een reeks andere canvassen die helpen bij het ontwerpen van nieuwe business modellen en een strategie voor de toekomst, bijvoorbeeld: Context Canvas, Visie Canvas, Empathy Map, Value Proposition Canvas en Roadmap Canvas.

Co-creatie consultancy

We helpen jou en je team om bestaande kennis in de organisatie, in combinatie met onze tools, kennis, ervaring en inspiratie, te ontsluiten. Tijdens de designmeeting voorafgaand aan de workshops bepalen we welke mensen uit de organisatie van belang zijn voor het proces. Zij zijn afkomstig van verschillende afdelingen en hebben verschillende achtergronden. Cross-functionele teams geven het beste resultaat.

Korte projecten & vaste prijzen

Ons strategiewerk bestaat uit verschillende workshops voor elke innovatiefase: BEGRIJPEN – INNOVEREN – VALIDEREN – IMPLEMENTEREN. We werken niet op basis van uurtarieven, maar rekenen een vaste prijs per fase. Onze projecten zijn altijd voor korte tijd. Wij willen je helpen om het uiteindelijk zelf te doen, met eigen mensen. Elk project begint met een designmeeting om het te bereiken eindresultaat te bespreken en concreet te maken.