Netwerk

BooksBMInc

We werken intensief samen met innovatieve management denkers op het gebied van strategie, innovatie, business modeling, business design, lean startup en visueel denken. Samen met hen organiseren we regelmatig masterclasses en events.

Business Modeling: Alexander Osterwalder

Patrick van der Pijl, CEO van Business Models Inc. en Alex Osterwalder produceerden de bestseller Business Model Generatie: een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers. Alexander Osterwalder geeft nu wereldwijd masterclasses over het Business Model Canvas, Patrick van der Pijl helpt organisaties en startups met het innoveren van hun business model. Op het gebied van onderzoek, case studies en het uitbouwen van de business model innovatie methode werken we nog steeds veel samen met Alex.

AlexOsterwalderBMInc

Visueel Denken: David Sibbet

Tijdens onze strategieprojecten maken we gebruik van visuele tools als het Visie Canvas en de Context Canvas, gebaseerd op de templates van David Sibbet. David is al sinds de jaren 70 een expert op het gebied van visueel denken, grafisch faciliteren en visuele meetings. In 2012 hebben wij zijn boek Visuele Meetings: hoe graphics, post-its & idea mapping het groepsproces kunnen transformeren, vertaald naar het Nederlands.

Strategische conversaties: Lisa Kay Solomon

Onze partner in de VS, Lisa Kay Solomon, publiceerde in 2014 het boek Moments of Impact: How to design strategic conversations that accelerate change. Samen met Lisa ontwerpen we strategische conversaties voor klanten in de VS en daarbuiten. Haar boek verschijnt in het voorjaar van 2014 ook in het Nederlands.

Toyota1

Lean Startup: Steve Blank

Voor onze startup projecten maken we gebruik van de inzichten van Steve Blank, auteur van The Startup Owner’s Manual, en professor ondernemerschap en innovatie op Stanford, Berkeley en Colombia University. Steve’s inzichten op het gebied van Customer Development en Customer Validation hebben bijgedragen aan de Lean Startup Movement.

Andere partners en boeken

Wij geloven dat games en visuele taal belangrijke tools en instrumenten zijn om strategie en innovatie begrijpelijk te maken en creativiteit en teamwork te vergroten. We werken daarom ook samen met Sunny Brown, co-auteur van Gamestorming: spellen voor vernieuwers en veranderaars, Tim Clark, auteur van Business Model You: een methode om je carrière opnieuw uit te vinden: op één A4’tje, en Dan Roam, auteur van Op de achterkant van een servet: problemen oplossen en ideeën verkopen met plaatjes, en Bla, Bla, Bla: wat te doen als woorden niet werken. We zijn betrokken geweest bij de Nederlandse vertalingen van deze boeken.

Bestel de boeken op Managementboek.nl.